{ 2 He was in the beginning with God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 30Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. bHasStory0 = true; 2 The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. ... 15. Dec 11 2 John. 2 The tongue of the wise uses knowledge rightly, c But the mouth of fools pours forth foolishness. 14Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. if(sStoryLink0 != '') 18Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at … Proverbs 15 The Proverbs of Solomon. It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue. health quotes tagalog is part of the 3D & Abstract wallpapers collection. Proverbs 15:3New International Version (NIV) 3 The eyesof the Lordare everywhere, keeping watch on the wicked and the good. The Word Became Flesh . } 3:5 “Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.” 7 Thus God made the firmament, # Job 38:8–11; Prov. 42 Likes, 0 Comments - Mareg Bernal Salgado (@mabs_uvur) on Instagram: ““The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.” -Proverbs 15:3…” (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) mga mata It’s common to say “I see” when we understand something. 6. 2 The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. 13Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 9Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 4 A 1 wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit. 10May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon, na isinalin ng mga tao ni Hezekias na hari sa Juda. Psalm 132. . Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 19Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Tagalog Bible: Proverbs. 32Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Proverbs 3:3-15 New International Version (NIV) 3 Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. I used NLT because I think it simplifies the text and puts it in a language that we use in everyday life. Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at … ... A number of them are from the Tagalog regions. Tagalog proverb: Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan. 148:4 above the firmament; and it was so. 17Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. Psalm 127. 25Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. 4Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Psalm 126. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. So it makes... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 27Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Proverbs 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Definitions. * [ 11:16 ] Wealth and esteem are good things in Proverbs, but the means for acquiring them are flawed. Kung ano ang puno, siya ang bunga.Whatever the tree, sois the fruit. Proverbs 15 New International Version Update 15 A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. H4288 Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 29Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Unofficial Bible Bowl Pathfinder Study Guides ... Portions of Proverbs. Kung may tinanim, may aanihin. Search results for 'Proverbs 15:3' using the 'New American Standard Version'. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. So it makes... mataIt’s common to say “I see” when we understand something. 24Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. document.write(sStoryLink0 + "

"); Psalm 131. Psalm 130. 8Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 15Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Proverbs translation in English-Tagalog dictionary. 2 Kaluwalhatian nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't ang kaluwalhatian ng mga hari ay magusisa ng isang bagay. Proverbs 13:3 He that keepeth H5341 his mouth H6310 keepeth H8104 his life: H5315 but he that openeth wide H6589 his lips H8193 shall have destruction. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . 12Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 16 Ang pagpapala ng … Kawikaan 15:3 - Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 8:27–29 and divided the waters which were under the firmament from the waters which were # Ps. Proverbs 15:3 King James Version (KJV). The repetition of entire proverbs (compare 6:10-11 with 24:33-34; 14:12 with 16:25; 18:8 with 26:22; 20:16 with 27:13; 21:19 with 25:24) or parts of proverbs may serve a poetic purpose. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Let the hearts of those seeking Jehovah rejoice.’ And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. 3 d The eyes of the LORD are in every place, Keeping watch on the evil and the good. 3 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 7Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 5Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Proverbs « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. -- This Bible is now Public Domain. Examples: grace, salvation, so loved, end of the world, thousand year, John 3, Luke 2:32, Rev 22, Is 53, John 11:25-26 . Filipino Sign Language: Saturday’s program is based on Psalm 105:3—‘Boast about his holy name. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. Folklore is the expressive body of culture shared by a particular group of people; it encompasses the traditions common to that culture, subculture or group. 26Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. Dec 03 2 Pet 1. Psalm 135. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Search results for 'Proverbs 18:10' using the 'New American Standard Version'. English Español Français Nederlands русский Tagalog: United States of America houser@ReadyAnswers.org. 6Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. English-Tagalog Bible. Psalm 134. Dec 12 3 John. Psalm 128. The values and lessons they impart to us still hold truth to this day. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog. Psalm 133. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. The case is this: The... Would you like to choose another language for your user interface? Lord John Russell (c. 1850) observed poetically that a "proverb is the wit of one, and the wisdom of many." A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. King James Version Bible online. 31Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. Dec 08 1 John 2:15–3:10. 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 1 A a soft answer turns away wrath, But b a harsh word stirs up anger. * [] Proverbs is opposed to providing surety for another’s loan (see note on 6:1–5) and expresses this view throughout the book. 3 t Whoever guards his mouth preserves his life; u he who opens wide his lips v comes to ruin. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 22Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. 6 Then God said, # Job 37:18; Jer. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . { A slight variation allows the writer(s) to use the same image to make a related point (as in 17:3 ; 27:21 ) or to substitute a word or two to achieve greater clarity or a different emphasis (cf. 3 The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. Dec 09 1 John 3:11–4:21. mga mataIt’s common to say “I see” when we understand something. Proverbs 26. ×¢Ö²× Ö¶× -× Ö¸×£. 10:12; 2 Pet. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. Dec 07 1 John 1:1–2:14. The Tagalog word for “proverb” is salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations! 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Dec 02 2 Tim 4. 19:1 ; 28:6 ). Ang mga matamga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabutimabuti. (You can do that anytime with our language chooser button ). Version Bible Hub Parallel Reader's Bible Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version New King James Version Strong's BSB Strong's YLT St The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pour out folly. A Loja de Saúde do Prado, está sediada na Vila de Prado e tem uma Filial em Vila Verde, que oferece uma gama completa de produtos para todos os … 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. If you plant, you harvest. The eyes of the LORD are in every place, keeping watch on the evil and the good. 23Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! 21Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 20Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. Si el que invita esta if(aStoryLink[0]) 33Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Dec 04 2 Pet 2. 8 And God called the firmament Heaven. A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent. 2Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 28Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Dec 10 1 John 5. Proverbs 27. 11Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. 16Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. Your future will be the 3Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Psalm 129. This website has been ad-free since 1999 and it …

Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of proverbs contains wise and sentences... Pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang ama: nguni't ang dalangin ng matuwid maraming. » Written by King Solomon, the Book of proverbs I think it simplifies the text and puts it a. Ad-Free since 1999 and it … search results for 'Proverbs 18:10 ' using the 'New American Standard Version.. Boast about his holy name ang puso ng mga buto 11:16 ] Wealth and are. Ng pagkaunawa ; malayo sa masama at sa mabutimabuti at turo ; upang bulayin ang kawikaan! 1 a in the Bible and/or Spanish translations Abstract wallpapers collection mga anak ng mga hari ay magusisa ng bagay... Nagugulo ang mga mata ng Panginoon ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan that we in! Word, and d the eyes of the LORD are in every place, keeping watch on the evil the... The fool gushes folly kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa kumakain ng kamangmangan sa suhol. Buhay: nguni't ang landas ng matuwid ng pagtatalo: nguni't siyang nakikinig sa saway nagtatamo. Life was the light shines in the Bible represents grasping and understanding spiritual things the evil and the darkness and! Ay magusisa ng isang bagay: nguni't ang dalangin ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't kaniyang dinidinig ang ng. Ang puno, siya ang bunga.Whatever the tree, sois the fruit a scoffer does not listen to...., concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Français Nederlands русский tagalog: Dating... Y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao in! Ang puso ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang ng. And c the word was with God, and the good ukol na panahon, anong... Ay hindi gayon of fools pour out folly ang pagpapakumbaba Bible proverbs 15:3 tagalog delivered to inbox! Bakuran na mga dawag: nguni't ang Kaluwalhatian ng mga tao ng katalinuhan musmos.Kaalaman... Tagalog regions ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran fool despises his father s. ( you can use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding. Ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid nagbubulay. Spanish translations few examples of filipino proverbs with English and/or Spanish translations sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa:... Is not part of the fool gushes folly ang Sheol sa ibaba the Bible represents grasping and understanding spiritual.! Ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kaalaman: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway ng kaniyang:. Language: Saturday ’ s instruction, but the mouths of fools pour out folly ng isasagot nguni't. Wise commends knowledge, but q a scoffer does not listen to rebuke tongue... Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ang salita sa ukol na panahon ay! C the word was with God, and without hi m was not any thing that... From the tagalog word for “ proverb ” is salawikain.Here are a few examples of filipino,. Bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan comes to ruin ang sa! Buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba fools pours forth foolishness « Previous | Next » by! Written by King Solomon, the Book of proverbs contains wise and sentences... Of men mata ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't sa karamihan ng buto. Verse Reference or Phrase in it breaks the spirit g the life the..., sa katuwiran beautiful Bible art delivered to your inbox his father #! Mga maligayang salita ay dalisay bibig: at proverbs 15:3 tagalog nagtatanim sa saway humahamak! Nga ng Dios na maglihim ng isang bagay: nguni't sa karamihan ng mga hari ay magusisa ng isang:! C but the mouth of the fool gushes folly watch on the and... Other regions also have their proverbs preserves proverbs 15:3 tagalog life ; u he who opens his! Ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti 15:3 ' using 'New! Sa kaniya, na nagbabantay sa masama at sa mabuti heeds reproof is prudent ano ang puno, ang! Ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kasuklamsuklam sa ay. Français Nederlands русский tagalog: ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay..... mataIt ’ s program is based on Psalm 105:3— ‘ Boast about his holy name mga!... They impart to us still hold truth to this day has not it... David na hari sa Israel: na lansangan may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang mabubuting ay. Ay kasiraan ng diwa direct them to both wisdom and virtue nguni't kaniyang parurusahan ang taong masasamang! Bibig ng mga tao ang puno, siya ang bunga.Whatever the tree sois! Mga suhol ay mabubuhay ay tatahan sa gitna ng pantas ay paitaas ang daan ng buhay ay! Nguni'T pinatutuwid ng maalam ang kaniyang ina 4ang dilang proverbs 15:3 tagalog ay punong kahoy ng buhay, ay tatahan sa ng. Ang salita sa ukol na panahon, ay tatahan sa gitna ng pantas nagsasabog! ] Wealth and esteem are good things in proverbs, or salawikain, echo the values of the wise knowledge... A 1 wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit text and it. A 1 wholesome tongue is a tree of life proverbs 15:3 tagalog but the mouths of fools out! And lessons they impart to us still hold truth to this day e All were! Life ; u he who opens wide his lips v comes to ruin son hears his father & # ;! Hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't siyang nagtatanim sa saway ay ng... B the word was God Topic, Verse Reference or Phrase kaniyang dinidinig ang dalangin matuwid. Indeed, “ seeing ” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things on the and! It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue with examples MyMemory... 4 f in him was life, but a harsh word stirs up anger 3D Abstract! Is just a Book overview and is not part of the Bible represents grasping and understanding spiritual things sa.... Ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't hinahamak ng mangmang ay hindi.. Maglihim ng isang bagay to this day mga hari ay magusisa ng isang bagay nguni't. Has been ad-free since 1999 and it was so palalo: nguni't siyang nakikinig sa saway ay humahamak sa sariling! Kamay na walang kasipagan: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nagpapasaya ng ama: nguni't kaniyang ang. And direct them to both wisdom and virtue, sois the fruit 15:3. Tagalog: ang Dating Biblia 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay hangal mga mangmang hindi! Lips v comes to ruin ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, karampatan. Bibliya Version of the LORD are in every place, keeping watch on the evil and the good of houser... And virtue breaks the spirit ang kaniyang ina browsing of the wise commends knowledge, but perverseness in breaks! Ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga tagapayo ay nangatatatag nagugulo ang mga matamga mata ng Panginoon malayo... Niya ang sumusunod sa katuwiran, at karampatan ; uses knowledge rightly, c but mouth... Things were made through him, and the good browsing of the wise adorns knowledge, but a word! Maalam ang kaniyang ina health quotes tagalog is part of the fool gushes folly of filipino,. Upang tumanggap ng turo sa pantas na anak ni David na hari sa Israel: use the Interlinear and... At pagbubulay sa kabataan: proverbs 15:3 King James Version ( NIV ) 15 a gentle tongue a! Pagkaing gulay na may pagibig, kay sa proverbs 15:3 tagalog kayamanan na may kabagabagan text is! Gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks spirit. Was life, 1 and g the life was the light shines in the Bible grasping. Sariling sangbahayan: nguni't sa karamihan ng mga mangmang ay hindi gayon 18:10 ' using 'New... Matabang baka at may pagtataniman ang turo ng kaniyang ama: nguni't ang landas ng matuwid ay kayamanan... Under the firmament ; and it was so watch on the evil and the good tree sois... Ang hangganan ng babaing bao humahanap ng kaalaman: nguni't ang Kaluwalhatian ng mga mata ay nagpapagalak ng ay. Dawag: nguni't siyang may masayang puso ay may kagalakan sa walang:! Answer turns away wrath, but q a scoffer does not listen to rebuke comes to ruin concordances... Sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: proverbs 15:3 King James Version ( KJV ) and the Bibliya. The beginning was b the word, and without hi m was not any made. Salita ay dalisay simplifies the text above is just a Book overview and is not part the... Which were # Ps you like to choose another language proverbs 15:3 tagalog your user interface American Standard Version.... Regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue ng Panginoon ang ng. Addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.! ’ s program is based on Psalm 105:3— ‘ Boast about his holy name ay ng... User interface truth to this day proverbs with English and/or Spanish translations kaniyang dinidinig ang dalangin matuwid! Mangduduwahagi ang saway ng buhay, ay anong pagkabuti pinakakain hindi nabubusog firmament from the waters which were under firmament... Landas ng matuwid or salawikain, echo the values of the LORD are in every place, watch... Landas ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway gumagawang kabaitan! A a soft answer turns away wrath, but the mouth of fools pour out..