Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

       W załączniku zasady postępowania w przypadku dokonania odstrzału sanitarnego dzików. Proszę o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Środek do dezynfekcji do pobrania w punktach skupu (proszę pobierać go do własnych pojemników). W przypadku pozyskania samicy dzika, należy tak wypatroszyć aby skupowy miał możliwość udokumentowania ,że jest to właśnie osobnik żeński.

Zasady postępowanie. Darz Bór. Hubert

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin