Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

Klepsydra Kol Bogusaw Fikiel2

 


 

        Pogrzeb w najbliższą sobotę na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie , wyjazd autokaru o godz. 12 brama główna. Więcej informacji może udzielić kol. Mirosław Oskaldowicz.
Darz Bór.

 

 

 

Terminarz

 

 

 

polowanie strefa rozowa 1


 

Polowanie strefa rozowa 2

 PDF ico
Rozporządzenie nr 25 2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 września.pdf

Proszę zapoznać się z treścią z załączników.
 
Pozdrawiam.
Sekretarz.
 
 

 

Aktualne Telefony Zarządu

Telefony Zarzd

 

 

Informacja o przestrzeleniu broni

informacja przest br
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

 1obraz 2021 08 10 210253Proszę o zapoznanie się z pismem z załącznika.

Zmiana terminu polowań na pióro.

Zmiana terminu polowan na pioro
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

 

Zmiana zasad selekcji jeleni byków! WAŻNE.

 
 
        W załączniku zmiana zasad selekcji pozyskania jeleni byków.  Zmiany dotyczą byków w najmłodszych klasach wieku - od 1 do 4 poroża. Byki starsze 5-9 poroże i łowne pozyskujemy tak jak dotychczas. Proszę o zapoznanie się z Uchwałą ZOPZŁw Szczecinie. Dodatkowo informacja Komisji Kynologicznej o planowanych warsztatach w zakresie szkolenia tropowców i posokowców.
 
PDF ico
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin