Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

 

 

 


 

 

 

        W związku z fatalną pogodą zapowiadaną na sobotę, informuje, że spotkanie przy naprawie grodzenia na Ognicy zostaje przełożone na  26. 02. 2022. - jest to przyszła sobota. Zarząd prosi o wysoką frekwencję , po wichurach na pewno będzie co robić. 

Darz Bór.
Sekretarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstrzal sanitarny

 

 

Odwolanie polowan inter

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin