Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

Polujemy na dziki

 
 
        Wznawia się odstrzał dzików, tusze odwozimy tylko do skupu Pana Spieczyńskiego do Trzcińska Zdroju na ulicę ceglaną 7. Myśliwy sam dokonuje wszelkich formalności takich jak ważenie tuszy, zabezpieczenie patrochów, pobranie próbek farby oraz odpowiednie ich oznakowanie. Zasady są takie same jak przy oddawaniu tusz do Godkowa. Znaczniki proszę pobierać u Marka Budziaka w Widuchowej kto ile potrzebuje.. Osoba do kontaktu w punkcie skupu to Pan Ryszard Płotkowski, nr tel 693 057 711. Informacja o okresowym zaplombowaniu punktu skupu będzie przekazywana przez komunikaty EPI. W tym czasie odstawianie tusz będzie niemożliwe. Zarząd prosi o intensywne polowanie gdyż pojawiają się szkody na 10 - tce , w rzepakach i na  pszenicach. W niedługim czasie pojawi się informacja o kolejnych punktach przechowywania tusz , tymczasem sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się ASF jest bardzo dynamiczna. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do łowczego lub do mnie.
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 

 

 

Zapraszamy na Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej w dniach 12-13 czerwca 2021 r.
Pozdrawiamy ZO PZŁ w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ze smutkiem powiadamiamy ,że nie żyje nasz Kolega. Henryk Orwat. Osoby które chciały by uczestniczyć w jego ostatniej drodze informuje ,że pogrzeb odbędzie się w Świdnicy pod Wrocławiem, w  sobotę 17 kwietnia. o godz. 13:00 w kaplicy przy ul. Słowiańskiej. Przy tej samej ulicy znajduje się również cmentarz . Dziękujemy mu wszyscy ,że zaszczycał nasze szeregi tak długo. Niech mu knieja wiecznie szumi.

 
Ps. gdyby ktoś chciał uzyskać więcej informacji odnośnie pochówku Kol. Orwata podaje nr tel. do jego wnuczki :
 
tel. 693 113 999 

 

 

 

 

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin