Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

      Koleżanki i Koledzy myśliwi. W dniu naszego święta Zarząd składa wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i łask św Huberta w kniei! Niestety świąteczną atmosferę zaburza obecna sytuacja. Utrzymujący się stan Pandemii zmusza nas do odwoływania polowań zbiorowych i podejmowania  decyzji które znajdą swoje konsekwencje w następnych sezonach łowieckich. Miejmy nadzieję ,że mając na uwadze dobro naszego Koła wszyscy razem solidarnie pracując przetrwamy ten trudny okres.

Darz Bór!
Zarząd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego w Wieloboju Myśliwskim  rozgrywanych  18 lipca 2020 r.
 
Witam. W załączniku informacja o mistrzostwach w strzelaniach myśliwskich. Proszę o zgłoszenia  osób chętnych do stawienia się na zawodach jak najszybciej.Zgłoszenia do mnie.
Darz Bór.
Hubert Grott
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin