Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

Polowania interwencyjne nie odbędą się w terminie od 10 do 14. Informacja odnośnie polowań interwencyjnych przekazana będzie w następnym mailu. 

Darz Bór . Sekretarz.

 

 

 

 

Od dnia 09. 01.  2022 r.  łowisko zostaje otwarte.
Darz Bór.

 

 

 

 

 Informacje1


 

Inf2

 

Dziki strzelamy na odstrzał sanitarny do końca roku 2021. zasady postępowania z tusza tak jak dotychczas . 

O przedłużenie odstrzału sanitarnego wystąpił PIW , należy dokumentować tak jak dotychczas pozyskane dziki ,aby nie było wątpliwości co do przyznania środków za ich odstrzał. Zarząd przeprasza myśliwych za zamieszanie.

Darz Bór. 

 

odstrzal dzikow

 

 

skladki 20212022

 

 

 

Klepsydra Kol Bogusaw Fikiel2

 


 

        Pogrzeb w najbliższą sobotę na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie , wyjazd autokaru o godz. 12 brama główna. Więcej informacji może udzielić kol. Mirosław Oskaldowicz.
Darz Bór.

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin