Informujemy o zasiedleniu bażantów na uroczyskach nr 16, 19, 10.