W załączniku zasady postępowania w przypadku dokonania odstrzału sanitarnego dzików. Proszę o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Środek do dezynfekcji do pobrania w punktach skupu (proszę pobierać go do własnych pojemników). W przypadku pozyskania samicy dzika, należy tak wypatroszyć aby skupowy miał możliwość udokumentowania ,że jest to właśnie osobnik żeński.

Darz Bór.
Hubert