Koleżanki i Koledzy myśliwi. W załączniku przesyłam terminarz polowań zbiorowych komercyjnych i "naszych" w bieżącym sezonie.  Darz Bór!
Hubert.