Koleżanki i Koledzy myśliwi. W dniu naszego święta Zarząd składa wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i łask św Huberta w kniei! Niestety świąteczną atmosferę zaburza obecna sytuacja. Utrzymujący się stan Pandemii zmusza nas do odwoływania polowań zbiorowych i podejmowania  decyzji które znajdą swoje konsekwencje w następnych sezonach łowieckich. Miejmy nadzieję ,że mając na uwadze dobro naszego Koła wszyscy razem solidarnie pracując przetrwamy ten trudny okres. Darz Bór!
Zarząd.