Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. ustalona została wysokość wpisowego do PZŁ (960 zł) oraz składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia na lata 2015 - 2019r., które wynoszą:

 

  • normalna 355 zł - składka 320 + ubezpieczenia NNW i OC 35 zł,
  • ulgowa 195 zł - składka 160 + ubezpieczenia NNW i OC 35 zł.

 

Uprawnienia do stawek ulgowych posiadają: seniorzy, którzy w roku poprzedzających rok opłaty składki kończą siedemdziesiąty rok życia, oraz młodzież ucząca się (nie pracująca zawodowo) która, w tym samym przedziale czasu nie przekroczy granicy wieku 25 lat.

Zgodnie z postanowieniami § 181 ust. 3 statutu PZŁ - wnoszenie opłat składek musi odbywać się za pośrednictwem macierzystych kół łowieckich. Termin zbiorowego ich przekazania na nasze konto za rok kalendarzowy 2017 upływa z końcem br.