Koledzy i Koleżanki Myśliwi !

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin informuje, że w związku z decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2016 r. Polski Związek Łowiecki został zobligowany do przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich na terenie całego kraju. Celem ponownego szacowania rozmiarów gatunku jest określenie jego liczebności w związku z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Przedsięwzięcie jest ogromnych rozmiarów, inwentaryzacją będzie objęte aż 10% powierzchni. Wobec powyższego członkowie Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin proszeni są o stawienie się na zbiórce w dniu 22.10.2016 r. o godzinie 800  na placu przy kwaterze Krzywinek 1. Część Transportu zapewni Nadleśnictwo Chojna i Koło Łowieckie. „Bielik”, pozostałym uczestnikom, którzy zechcą korzystać ze swoich pojazdów będą wypłacane delegacje. Bardzo liczymy na aktywny udział myśliwych, znajomych i ich znajomych, sympatyków łowiectwa i świeżego powietrza.  Ciepły Posiłek zapewniamy w przerwie między pędzeniami.  W czynnościach jest również przewidziany udział przedstawicieli jednostek nadzorowanych, podległych Ministrom Rolnictwa i rozwoju Wsi, oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dodatkowo przewidziany jest udział Izb Rolniczych, organizacji pozarządowych oraz służb lokalnych. W celu realizacji przedsięwzięcia inwentaryzacja prowadzona będzie metodą pędzeń próbnych, na losowo wybranych powierzchniach tzw. miotach.  Uczestnictwo w inwentaryzacji dzików należy potwierdzić telefonicznie u łowczego koła Jana Gralaka tel. 603 638 889 do dnia 19.10.2016 r. Uczestnictwo w inwentaryzacji jest obowiązkowe.