W dniu 15.10.2016 r. w ramach organizowanych prac  gospodarczych postawiono 3 kolejne nowe ambony, tym razem na uroczysku nr  28. Z zaplanowanych  10 szt.  wykonano już 9 szt. Do zrealizowania celu pozostała tylko 1 szt. Damy radę !!!!