L.dz. 53/2016/2017                                                             Krzywinek 03.1.2017r.

 

 

  

 

 Koleżanki i Koledzy myśliwi

 

 

 W związku z zagrożeniem wykonania planu łowiecko -hodowlanego na sezon 2016/2017. Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin zachęca myśliwych do intensywnego brania udziału w polowaniach indywidualnych , w szczególności na zwierzynę płową. Niewykonanie planu będzie skutkowało udziałem koła w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 

 

 

W imieniu Zarządu Koła

Sekretarz 

Hubert Grott