Koleżanki i Koledzy myśliwi

 

 Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” powiadamia, że dnia 28. 01.2017 r. odbędzie się  polowanie zbiorowe na bażanty i lisy. Zbiórka na placu przy kwaterze o godzinie 9:00. Polowanie  prowadzić będzie Kol Jarosław Żygadło. Darz Bór.