KOLEDZY MYŚLIWI

W związku z koniecznością opracowania Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2017-2027, Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik" Szczecin informuje, ze w dniach 19-20 luty 2016 roku na terenie całego Nadleśnictwa Chojna, odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie metodą pędzeń próbnych.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2016r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Koła Łowieckie są zobligowane do ustalenia liczebności zwierzyny grubej w łowieckich rejonach hodowlanych. Po stronie Koła Łowieckiego leży więc obowiązek uczestnictwa w liczeniu zwierzyny grubej . Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bielik" Szczecin prosi Kolegów o niezawodne uczestnictwo w ustalonych dniach inwentaryzacji. Uczestnictwo osób biorących udział w inwentaryzacji należy zgłosić telefonicznie Łowczemu Koła tel. 603638889 do dnia 15.02 2016r. Zbiórka w dniu 19 i 20 lutego 2016 r. przy kwaterze myśliwskiej Koła Łowieckiego ,,Bielik” o godzinie 7.30, następnie przejazd czterema samochodami należącymi do Naszego Koła do osady leśnej (kwatera łowiecka OHZ) - ,,Dzikie Wzgórze" i tam zbiorka ogólna wszystkich uczestników biorących udział inwentaryzacji o godzinie 8.00. Dla osób, dla których zabraknie miejsca w samochodach Koła Łowieckiego ,,Bielik" Szczecin Zarząd proponuje korzystanie z własnego samochodu za co Koło Łowieckie,, Bielik" Szczecin zwróci koszty przejazdów w ramach wystawionych delegacji

Na inwentaryzacji mile widziani, stażyści, członkowie rodzin oraz znajomi.

Zarząd Koła dodatkowo informuje, że została zakupiona sól do lizawek. Uprasza się więc o uzupełnienie jej, w obrębie przydzielonych uroczysk. Sól wydaje łowczy Koła Jan Gralak.