KOLEŻANKI I KOLEDZY MYŚLIWI
CZŁONKOWIE K.Ł. „BIELIK” SZCZECIN

 

1. Zarząd Koła Łowieckiego „Bielik” Szczecin informuje, że w miesiącu marcu 2016r. organizowane będą akcje zbierania wnyków połączone z dokarmianiem zwierzyny i pracami gospodarczymi na terenie naszego obwodu (3 soboty obowiązkowe zgodnie z treścią obowiązujących Uchwał – pkt. 16) w n/w terminach:

5.03.2016r., 12.03.2016r, 19.03.2016r.

Zbiórka Kolegów o godz. 8.00 przy kwaterze myśliwskiej w miejscowości Krzywinek 1.
Obecność osobista i obowiązkowa.

2. Przypominamy również o konieczności rozliczenie się z wydanych odstrzałów oraz przekazania Sekretarzowi legitymacji członkowskiej PZŁ do dnia 20 marca 2016r. w celu przedłużenia jej ważności.