Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

Koleżanki i koledzy myśliwi!

 
      W związku z realnym zagrożeniem przeniesienia korono wirusa zarząd podjął decyzje o odwołaniu akcji zbierania wnyków w miesiącu marcu. Przypominam ,że trwa odstrzał sanitarny dzików w naszym obwodzie, przybywajcie do łowiska na polowanie indywidualne. Dzików kreci się sporo a wykonanie odstrzału jest istotne z punktu widzenia przedłużenia umowy dzierżawy.
 
Darz Bór.
Trzymajcie się zdrowo!!
Hubert.

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin