Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

Zmiana zasad selekcji jeleni byków! WAŻNE.

 
 
        W załączniku zmiana zasad selekcji pozyskania jeleni byków.  Zmiany dotyczą byków w najmłodszych klasach wieku - od 1 do 4 poroża. Byki starsze 5-9 poroże i łowne pozyskujemy tak jak dotychczas. Proszę o zapoznanie się z Uchwałą ZOPZŁw Szczecinie. Dodatkowo informacja Komisji Kynologicznej o planowanych warsztatach w zakresie szkolenia tropowców i posokowców.
 
PDF ico
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin