Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

 

 

        W wyznaczonych terminach w łowisku można polować od godz. 22:00 do godz. 5:00 maksymalnie (wyjazd z łowiska). Zgodnie z przepisami polujący myśliwy ma obowiązek wypisać się z nocnego polowania do godz. 9:00 rano. Zarząd prosi o wypisywanie się zgodnie z czasem zakończenia polowania (max 5:00). Ułatwi to podprowadzającym poruszanie się w łowisku. Polujemy na zasiewach głównie- kukurydzy - uroczyska 21 ,20, 26,23. Przypominam ,że zgodnie z panującymi od lat zasadami nie polujemy na lesie!. Zarząd prosi o aktywne polowanie na ur nr 10 i 6 - plantacje warzyw na Ognicy.

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin