Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

W systemie EPI24 dodano nowy komunikat o treści:


        W sobotę (18.11), planowane są prace związane z budową ambon. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w tych pracach. Zbiórka o godzinie 9:00, droga rozgraniczająca 26/23 (wjazd od strony Polesin). Proszę zabrać sprzęt do korowania, piły, itp. Będziemy budować konstrukcje ambon. W przypadku złej pogody uniemożliwiającej pracę (obfite opady atmosferyczne) , całość odwołana. Robert Sobas
Data ważności komunikatu: 2023-11-18

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin