Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

 

 

 

 

      

        Ze względów organizacyjnych Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww polowaniu. Zgłaszamy się do łowczego Koła Roberta Sobasa lub Kol. Włodzimierza  Górskiego najlepiej telefonicznie. 

darz Bór. 

 

 

 

 

 

W załączniku przesyłam terminarz polowań zbiorowych dla członków koła. Zarząd prosi aby minimum 5 dni przed polowaniem Hubertowskim i Wigilijnym zgłaszać swój  udział do Łowczego koła. Pozwoli to przygotowac sie od strony organizacyjnej.

Darz Bór
Sekretarz.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin