Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego w Wieloboju Myśliwskim  rozgrywanych  18 lipca 2020 r.
 
Witam. W załączniku informacja o mistrzostwach w strzelaniach myśliwskich. Proszę o zgłoszenia  osób chętnych do stawienia się na zawodach jak najszybciej.Zgłoszenia do mnie.
Darz Bór.
Hubert Grott
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Witam Koleżanki i Kolegów Proszę zapoznać się z pismem z załącznika. W związku z pandemią korona wirusa niektóre nasze sprawy nieco przystanęły. Jako nie możemy spotykać się w większych gronach wykonanie prac przerwanych przez chorobę jest utrudnione. Zarząd jednak ma nadzieje ,że da się pewne sprawy po dokańczać.Palącą sprawą są niedokończone ambony na ur nr 1 może ktoś z was z pomocą członków najbliższej rodziny podejmie się dokończenia tych ambon? Póki jeszcze jest materiał na miejscu (nikt nie ukradł). jeśli znajdzie się chętny proszony jest o kontakt z Kol. M Budziakiem. Pamiętajmy ,że ochrona pól to teraz priorytet! obecność w łowisku to połowa sukcesu. Sporo dzików jest na świeżych zasiewach głównie  kukurydzy na ur 19 , 20 ,21 23,26, rzepak na 12 - stce (jelenie). Dziki zaraz ruszą na Ognicę. jeśli chodzi o drugą stronę najlepiej przed polowaniem skontaktować się z kolegami z Grzybna lub Strzelczyna oni na pewno pomogą i podpowiedzą gdzie trzeba przypilnować.

Życzę powodzenia w łowisku Darz Bór sekretarz

 
Informacja - pandemia

 

 

 

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin