Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

Aktualne Telefony Zarządu

Telefony Zarzd

 

 

Informacja o przestrzeleniu broni

informacja przest br
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

 1obraz 2021 08 10 210253Proszę o zapoznanie się z pismem z załącznika.

Zmiana terminu polowań na pióro.

Zmiana terminu polowan na pioro
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

 

Zmiana zasad selekcji jeleni byków! WAŻNE.

 
 
        W załączniku zmiana zasad selekcji pozyskania jeleni byków.  Zmiany dotyczą byków w najmłodszych klasach wieku - od 1 do 4 poroża. Byki starsze 5-9 poroże i łowne pozyskujemy tak jak dotychczas. Proszę o zapoznanie się z Uchwałą ZOPZŁw Szczecinie. Dodatkowo informacja Komisji Kynologicznej o planowanych warsztatach w zakresie szkolenia tropowców i posokowców.
 
PDF ico
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 
 
 

 

Polujemy na dziki

 
 
        Wznawia się odstrzał dzików, tusze odwozimy tylko do skupu Pana Spieczyńskiego do Trzcińska Zdroju na ulicę ceglaną 7. Myśliwy sam dokonuje wszelkich formalności takich jak ważenie tuszy, zabezpieczenie patrochów, pobranie próbek farby oraz odpowiednie ich oznakowanie. Zasady są takie same jak przy oddawaniu tusz do Godkowa. Znaczniki proszę pobierać u Marka Budziaka w Widuchowej kto ile potrzebuje.. Osoba do kontaktu w punkcie skupu to Pan Ryszard Płotkowski, nr tel 693 057 711. Informacja o okresowym zaplombowaniu punktu skupu będzie przekazywana przez komunikaty EPI. W tym czasie odstawianie tusz będzie niemożliwe. Zarząd prosi o intensywne polowanie gdyż pojawiają się szkody na 10 - tce , w rzepakach i na  pszenicach. W niedługim czasie pojawi się informacja o kolejnych punktach przechowywania tusz , tymczasem sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się ASF jest bardzo dynamiczna. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do łowczego lub do mnie.
 
Darz Bór.
Sekretarz.
 
 

 

 

Zapraszamy na Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej w dniach 12-13 czerwca 2021 r.
Pozdrawiamy ZO PZŁ w Szczecinie

 

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin