Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

Koleżanki i koledzy myśliwi!

 
      W związku z realnym zagrożeniem przeniesienia korono wirusa zarząd podjął decyzje o odwołaniu akcji zbierania wnyków w miesiącu marcu. Przypominam ,że trwa odstrzał sanitarny dzików w naszym obwodzie, przybywajcie do łowiska na polowanie indywidualne. Dzików kreci się sporo a wykonanie odstrzału jest istotne z punktu widzenia przedłużenia umowy dzierżawy.
 
Darz Bór.
Trzymajcie się zdrowo!!
Hubert.

 

       W załączniku zasady postępowania w przypadku dokonania odstrzału sanitarnego dzików. Proszę o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Środek do dezynfekcji do pobrania w punktach skupu (proszę pobierać go do własnych pojemników). W przypadku pozyskania samicy dzika, należy tak wypatroszyć aby skupowy miał możliwość udokumentowania ,że jest to właśnie osobnik żeński.

Zasady postępowanie. Darz Bór. Hubert

        W imieniu Zarządu Okręgowego Polskiego związku Łowieckiego w Szczecinie Zapraszam Serdecznie na Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej oraz Targi Łowiectwa i Outdoor, które odbędą się w Netto Arenie w Szczecinie przy ulicy Szafera 3/5/7 w dniach 29 luty i 1 marca 2020 r.

 

 

POBIERZ / CZYTAJ - Wnyki 2020 r.

System EPI to niezastąpione narzędzie (wydajne oprogramowanie) dla każdego myśliwego, a zarazem bardzo pomocne dla Zarządów Kół Łowieckich.

 

W sprawach techniczny proszę dzwonić pod numer 

telefonu:  531-831-278

w godzinach  od 7:00  - 15:00

 

 

 

 

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin