Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Przywilejem i powinnością myśliwego jest osobisty udział w ochronie zwierzyny i zagospodarowaniu łowisk.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy dba o dobro ojczystej przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

W trosce o ochronę zwierzyny i środowiska współdziała z właścicielami, dzierżawcami gruntów i ich przedstawicielstwami oraz leśnikami.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy podczas polowania oraz prac hodowlano-gospodarczych kieruje się zasadą harmonijnego godzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzęta łowne w polach i uprawach, chroni własność publiczną.

Etyka i tradycja łowiecka

Etyka i tradycja łowiecka

Myśliwy wykonując polowanie i inne czynności związane z gospodarką łowiecką wykazuje dbałość o środowisko przyrodnicze i równowagę ekologiczną.

LOGOWANIE do EPI

Logowanie Myśliwych

 

 

 

 

 

        Koledzy, Zarząd Okręgowy PZŁ Zielona Góra w ramach obchodów 100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce organizuje Ogólnopolską Wystawę Łowiecką w Pałacu Książęcym w Żaganiu (pismo w załączniku). Jeżeli Wy lub Wasze Koleżanki i Koledzy posiadacie złotomedalowe trofea lub unikalne myłkusy, które moglibyście udostępnić na czas ekspozycji w Pałacu Książęcym to proszę o informację zwrotną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do mnie. Każde udostępnione trofeum otrzyma certyfikat, pamiątkowy medal oraz zostanie ujęte w katalogu z wystawy.

Temat dość pilny więc będę wdzięczny za możliwie szybką odpowiedź.

 

Pozdrawiam
Hubert Łaskawiec

  

 


 

 

 

R E G U L A M I N

Mistrzostw Okręgu w strzelaniach myśliwskich,

rozgrywanych dnia 24 czerwca 2023 r.

w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach

 

 

1.  Termin zgłoszeń do tut. biura udziału w Zawodach upływa z dniem 22 czerwca 2023 r .
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika bądź zawodników, posiadaną klasę strzelecką oraz informację czy startuje indywidualnie czy drużynowo.
2.  Przybycie zawodników na strzelnicę oraz wydawanie numerów startowych od godz. 800. Otwarcie zawodów godz. 830.
3. Prawo startu w reprezentacji koła posiadają tylko zawodnicy z ważną legitymacją członka PZŁ, będący członkami kół z siedzibami na terenie tut. okręgowej organizacji łowieckiej, oraz w trybie indywidualnym członkowie tych kół jak i przynależący z uwagi na miejsce zamieszkania do tut. ZO PZŁ, w tym posiadający status członków niezrzeszonych w kołach.
4.   W Zawodach startują wyłącznie zgłoszeni do udziału w terminie jw., w systemie :

             –  trzyosobowe drużyny kół łowieckich w klasie powszechnej,
             – indywidualnie w klasyfikacji klasy powszechnej, posiadacze tytułu mistrzów strzelectwa myśliwskiego PZŁ, oraz pod warunkiem minimum 6 osób w kategorii  senior - powyżej 60 roku życia (od dnia ukończenia) oraz dian, poza reprezentacjami, zgodnie z wymogiem pkt 3.

 5. Zawody odbywają się w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnego "Regulaminu zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ", w układzie :

          a)   20 rzutków na osi myśliwskiej: po 5 pojedynczych i dubletów ze stanowisk i 5 z podchodu,
   b)   20 rzutków na kręgu myśliwskim z sześcioma dubletami, zgodnie z kolejnością na stanowiskach opisanych w obowiązujących prawidłach pięcioboju ( załącznik 1)
   c)   20 rzutków na myśliwskiej osi praktycznej: strzelana jest z trzech bramek po 2 single i 2 dublety każdy, ostatni dublet strzelany jest na końcu przez wszystkich strzelców po kolei ze środkowej bramki.
   d)   10 kolejnych, przemiennych przebiegów makiety dzika, kolejno z prawej do lewej i z lewej do prawej
   e)   10 strzałów w jednej serii, po 5 do nieruchomych makiet rogacza i lisa przy użyciu  nieruchomego słupka, przy czym makieta rogacza posiada pierścienie o 1/3 mniejsze niż makieta lisa

 6.  Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

 7.  Prowadzone będą dwie klasyfikacje trzyosobowych drużyn kół łowieckich w klasach otwartej i powszechnej – obowiązuje zasada odrębnego zgłoszenia zespołów w terminie jak w pkt 1, oraz czterech indywidualnych, dla zawodników w poszczególnych klasach strzeleckich. W przypadku odstąpienia od wskazania zespołu w klasie otwartej, stanowi go reprezentacja wystawiona w klasie powszechnej lub zawodnicy koła startujący indywidualnie jeżeli jest ich tylko trzech. Przy większej ich ilości nie podlegają sklasyfikowaniu zespołowo.

            Kolejność miejsc zostaje ustalona według wyższej wartości uzyskanych punktów, przy czym w przypadku identycznych rezultatów o zajęciu miejsc drużynowo decyduje kolejno: wyższy łączny wynik w strzelaniu śrutem, na kręgu, na osi praktycznej, na osi, na dziku a następnie mniejsza rozpiętość pomiędzy wynikami w zespole i dalej ex aequo.

            Przy równych wartościach osiągniętych wyników w rywalizacjach indywidualnych - dla rozstrzygnięcia pierwszego miejsca decyduje  dodatkowa rozgrywka barażowa do skutku. Dla dalszego układu tabeli przyjmuje się zasady jak dla ustalenia kolejności zespołów.

 8. Koszty związane z organizacją Zawodów pokrywane są z funduszy związkowych. Natomiast koła łowieckie winny wyposażyć swoje zespoły w niezbędną ilość amunicji
i ewentualnie pokryć ich koszty przejazdu na zawody.


9.  Wyróżnienia :

             a).  Zwycięzca zespołowej klasyfikacji otwartej uzyskuje prawo startu w Krajowym   Konkursie Kół Łowieckich w 2023 r.

             b).  Drużyna, która wygra zawody w klasie powszechnej zyskuje miano „Mistrza  Okręgu PZŁ w roku 2023 r.

             c).  Trzech zawodników klasy powszechnej, którzy osiągną najwyższy wynik, stanowią  reprezentacje tut. okręgu na Mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich w br.

            d) Trzech zawodników klasy mistrzowskiej, którzy osiągną najwyższy wynik, stanowią reprezentację tut. Okręgu na Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej w br.

            e) Trzy zawodniczki, które osiągną najwyższy wynik stanowią reprezentację tutejszego okręgu na Mistrzostwach Dian.

 
Odmowa startu zakwalifikowanych do reprezentacji powoduje utratę prawa do udziału we wszystkich zawodach organizowanych na obiekcie w Pucicach na przestrzeni następnego roku, włącznie z kolejną edycją zawodów okręgowych.

 
10.  Nagrody: pierwsze trzy miejsca z każdej z klasyfikacji- nagroda rzeczowa, puchar i dyplom.

Najlepszy śrut- dyplom, nagroda rzeczowa

Najlepsza kula- dyplom, nagroda rzeczowa

 

 

 

 

 

 

PEŁNA TREŚĆ O NOWYCH KRYTERIACH SELEKCJI W PLIKU  PDF

 Nowe Kryteria Selekcji.PDF (738 KB)

 

 

  

Koło Łowieckie "BIELIK" Szczecin
Krzywinek 1
74-121 Krzywin